มรสน. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเป็นผู้วางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ บนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงานและอ่านรายนามผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล  ฤทธิธรรม รองอธิการบดี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายสังกัดปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

               ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย

                   – ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย       จำนวน 4 ราย

               ปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ประกอบด้วย

                   – ชั้นมหาวชิรมงกุฎ                    จำนวน 1 ราย

                   – ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย       จำนวน 7 ราย

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.415572241047694