มรสน. MOU ส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร โดย ผศ.ชาคริตชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นผู้ลงนามร่วมกับ รศ.ดร.ฟาม ถิ ห่ง ญุง อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน โดยประเด็นความร่วมมือ
* การแลกเปลี่ยนอาจารย์และ/หรือเจ้าหน้าที่
* การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ/หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
* การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วัสดุทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูล
* การวิจัยและการตีพิมพ์ร่วมกัน
* กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกัน
โดยหลังจากนี้ ทั้งสองสถาบันจะร่วมกันจัดกิจกรรมและโครงการตามกรอบความร่วมมือในลำดับต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติ่ม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414437211161197&type=3