จิตอาสา มรสน. ร่วมกับ ทหารจิตอาสา มทบ.29 พัฒนาพื้นที่บริเวณริมห้วยทราย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พัฒนาพื้นที่บริเวณริมห้วยทราย เพื่อเตรียมเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมมูนมังอีสานครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์” โดยก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ร่วมกับทหารจิตอาสา มลฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถือเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินการมาอย่างสืบเนื่อง ในการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก การสาธารณสุข และความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน ตามวลี “เราทำดีด้วยหัวใจ” ที่จิตอาสาคนไทยทุกหมู่เหล่าต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ