ม.ราชภัฏสกลนคร เข้ารับการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนางสาวสิวินีณ์  ยั่งยืนนาน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าตรวจในวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการด้วยเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561