มรสน.จับมือศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร ลงนาม MOU ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

วันที่ 31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนางสาวสมรักษ์ จินดาโชติ ผู้จัดการทั่งไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าฯ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สกลนคร เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา การวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจ และต้องการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มความรู้ ทักษะ และฝึกประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทั้ง 2 หน่วยงานจึงได้แสดงเจตจำนงพร้อมกับลงนามในบันบึกควาาเข้าใจในดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสกลนคร และสร้างพื้นที่การนำเสนอผลงานจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี หรือพื้นที่การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ของจังหวัดสกลนคร ตลอดจนสร้างระบบการสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลงานวิชาการและองค์ความรู้ในการยกระดับการทำงานระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.402274562377462