มรสน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 17 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องสรัสจันทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนายสรรัตน์  ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานโดย ผศ.ดร. ธนกร  ราชพิลา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดสกลนคร

ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือ ประสานการทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้  การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.393960609875524