มรสน. จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์”

วันที่ 17 มกราคม 2567 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ “สกลมาคราฟต์” : การยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำหรับการจัดงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์” : การยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการตอบสนองนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครให้คงอยู่ และเป็นการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจในงานด้านวัฒนธรรม พบกับนิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิถีชุมชน (สกลคราฟต์วิลเลจ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาวิชาการ ผ้าป่าบุญกองข้าว การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การแสดงแสง สี เสียง และการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะวัฒนธรรม ตลอดทั้งงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 “สกลมาคราฟต์” ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดงาน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://ilac.snru.ac.th และ facebook : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 4274 4009

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.393971089874476