ขอเชิญผู้ปกครองพาลูกหลาน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญผู้ปกครองพาลูกหลาน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติคณะครุศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรมชาติไทย
📌ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น
📌ณ ลานกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ อาคาร 2
🙏🏻ถ้าหากท่านใดต้องการเป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรม สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาว พรธีรา กุลยะ รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 0970807781 (น้องตะวัน)


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ติดต่อเรา