มรสน. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

ม.ราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร https://www.facebook.com/PRSNRU