หน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จ.สกลนคร จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ”

หน่วยปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  โดยเวลา 17.00 น. นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ ผศ.น.สพ. ชเวง สารคล่อง  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากนั้นเป็นการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 29 และนักร้องจาก 3 มหาวิทยาลัย ที่ได้นำบทเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติมาร่วมขับร้อง จำนวน 18 เพลง พร้อมการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุด “น้อมศาสตร์สดุดีเฉลิมราชพระบารมีมหาราชา” จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นพิธีเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานดังกล่าว

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.368198522451733&type=3