สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มรสน. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566  โดยวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  เป็นกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง “ลอยกระทงสมมาน้ำ สายธารแห่งวัฒนธรรม งามล้ำค่านพมาศราชพฤกษ์” โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิด และร่วมกล่าวคำบูชาแม่น้ำห้วยทราย และลอยกระทง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากนั้นเป็นกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ โดยมีแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยร่วมส่งเข้าประกวด ท่ามกลางบรรยากาศเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

รูปภาพเพิ่มเติมที่: https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSNRU&set=a.360986686506250