รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

เผยเเพร่เมื่อ 944 เข้าชม

เรื่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559)

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ที่มา – http://itech.snru.ac.th/th/topics/1490