มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 – รอบที่ 2 ประเภทรับตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 – รอบที่ 2 ประเภทรับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ.4 ปี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 15 พ.ย. 66 นี้ – รอบที่ 3 ประเภทรับตรงทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่1 ก.ย. 66 – 7 พ.ค. 67 กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://regis.snru.ac.th