ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมให้กำลังใจและรับขวัญนักศึกษาที่กลับจากฝึกงานในอิสราเอล

ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมให้กำลังใจและรับขวัญนักศึกษาที่กลับจากฝึกงานในอิสราเอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้กำลังใจ และรับขวัญนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 คน

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา