นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ประเภทโควตา เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ณ หอประชุมจาจุรี 1 พร้อมกันนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าพักในหอพักของมหวิทยาลัย โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ระเบียบการแต่งกาย และการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSNRU&set=a.311069598164626

ติดต่อเรา