มรสน. จัดกิจกรรมนิทรรศการชุมชนวิศวกรสังคมสร้างสรรค์  ประจำปี 256

วันที่ 21 สิงหาคม  2566 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมนิทรรศการชุมชนวิศวกรสังคมสร้างสรรค์  ประจำปี 2566  ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวเปิดกิจกรรม  และ น.ส.รมิตา ถนอม  นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กล่าวรายงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา  แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินจากการนำทักษะและเครื่องวิศวกรสังคมไปใช้กับชุมชน  เพื่อเปิดพื้นที่แสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เครือข่ายวิศวกรสังคม  ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนา Soft skill ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  กว่า  30 บูธ  กิจกรรม Work shop  สาธิตขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ จากเครือข่ายชุมชนวิศวกร  การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา  การประกวด cover dance E-pop contest

ติดต่อเรา