นศ.นิติศาสตร์ มรสน. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับอุดมศึกษา

1. ชนะเลิศ ระดับจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับภูมิภาค (ภาค 4)

แข่งขันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

2. ชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (ภาค 4) เพื่อเป็นตัวเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ)

แข่งขันเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดสกลนคร พร้อมกันเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาข้ราชการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

👨‍🎓1. นายธีรีศ โต๊ะชาลี

👨‍🎓2. นายศุภกิตติ ผาลิชัย

พร้อมอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม