มรสน. จัดกิจกรรมเนื่องโอกาสครบรอบ 59 ปี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโสจากชมรมเพชรราชภัฏ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป และพิธีทักษิณานุปทาน โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะบูรพาจารย์  และกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน  จากนั้นเป็นเป็นกิจกรรม “เล่าเรื่องของคน 4 ยุค” ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าใน ยุคโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มาเล่าประสบการณ์การเรียนการสอนในแต่ละยุค ให้กับ อาจารย์และนักศึกษา ที่มาร่วมรับฟัง  เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการ และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวคิดในการเรียน และการใช้ชีวิตให้กับ นักศึกษาในยุคปัจจุบัน

ติดต่อเรา