งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์66

ขอเชิญร่วมงานและส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 https://scienceweek.snru.ac.th/

ติดต่อเรา