สิ่งอำนวยความสะดวก

สำนักวิทยบริการฯ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) 

เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.


สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ ชั้น 1 อาคารสระว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร


หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

หอพักนักศึกษา


co-working space

บรรยากาศดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบ

เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า รวมไปถึงเป็นสถานที่พักผ่อน แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ บริการคอมพิวเตอร์, พื้นที่การเรียนรู้, การพักผ่อนและโซนเงียบสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบ, ห้องประชุมย่อย