ระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบรับสมัคร นักศึกษา โท-เอก มรภ.สกลนคร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ เปิดรับสมัคร 8 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2566

ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร 8 เมษายน – 3 กรกฎาคม 2566

สมัครได้ที่ https://gsmis.snru.ac.th/admission สอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 และ https://grad.snru.ac.th/

ข้อมูลจาก (8) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Amphoe Muang Sakhon Nakhon | Facebook


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อ: ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร 042-970229
Website: http://grad.snru.ac.th

ติดต่อเรา