ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร