ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 2 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์