ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023)

กำหนดการการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาว … อ่านเพิ่มเติม ขอเชิญร่วมชมและแสดงผลงานการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (SNRU KM share & learn 2023)