หัวข้อข่าว

โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการประกวดแข่งขันทักษะอาเซียน

เวทีนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน” มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม ระหว่าวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าอาคาร 2

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง มนต์เสน่ห์ผ้าย้อมคราม By ครามฮัก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 รอบ 2 เข้าอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“