เปิดรับสมัคร บัณฑิตและประชาชนทั่วไป รอบที่ 2 (พื้นที่ 33ตำบล) เพื่อจ้างงานตามโครงการ U2T for BCG

เปิดรับสมัคร บัณฑิตและประชาชนทั่วไป รอบที่ 2 (พื้นที่ 33 ตำบล) เพื่อจ้างงานตามโครงการ U2T for BCG (33 ตำบล)

เข้าร่วมโครงการมโครงการ U2T for BCG (33 ตำบล) กับเราตอนนี้    https://u2tbcg.com/

ประกาศรับสมัคร U2T รอบที่ 2

ดูขนาดเต็มหน้าจอ