มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา-2565-DSS-ลงนามแล้ว

ดูขนาดเต็มหน้าจอ