ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “จินตนาการสู่แอปพลิเคชัน ก้าวทันยุคดิจิทัล”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “จินตนาการสู่แอปพลิเคชัน ก้าวทันยุคดิจิทัล”  การนําเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยโดยนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับฟังการบรรยาย สุดพิเศษ เรื่อง”การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์”  โดย นายเสกสรร เทิดสิริภัทร วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 7.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Website : https://com.snru.ac.th โทร : 089 937 6088