ขอเชิญร่วมโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันภาษาไทยที่รัก) ประจำปี ๒๕๖๓

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันภาษาไทยที่รัก) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “สกลนครศึกษา : ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย ๓ รายการ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้
๑. การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถิ่น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๒. การแข่งขันสืบค้นคำและความหมายของคำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รับจำนวน ๒๐ ทีม) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqOMkynGSOdCxV346nZ4BbDMP8GJmtVXBkI5U5UHGTLKG8xQ/viewform
๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถสมัครได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม เวลา ๑๘.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันวันพุธที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๓-๙๒๙๓.