ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

เผยเเพร่เมื่อ 120 เข้าชม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

ดูขนาดเต็มหน้าจอ