มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี