วันภาษาไทยแห่งชาติ “ภาษาไทยที่รัก”

เผยเเพร่เมื่อ 38 เข้าชม

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม ๑๙ การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเขียนตามคำบอก – คำอ่าน การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถิ่น การแข่งขันสืบค้นคำและความหมายของคำ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่นของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สมัครออนไลน์และดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันทุกรายการได้ถึงวันที่ ๑๖ ส.ค. นี้ ที่ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร SNRU และ เว็บไซต์ http://hms.snru.ac.th/