ขอเชิญร่วมงานเเถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (SNRU Zero Waste)

ขอเชิญร่วมงานเเถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (SNRU Zero Waste)  ลดการใช้พลาสติกเละโฟมการจัดนิทัศการวันสิ่งเเวดล้อมไทยเเละวันดินโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑