บัณฑิตวิทยาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 623 เข้าชม

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 ก.ค. 2561

ดูขนาดเต็มหน้าจอ