ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 3290 เข้าชม

สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-0060 เว็บไซต์ : http://sci.snru.ac.th หรือ http://scc.snru.ac.th