ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

เรียน  ผู้บริหารและคณาจารย์ ทุกท่านด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและร่วมเป็นเกียรติในพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558  ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลาประมาณ ๐๘.๔๕ น. และร่วมพิธีปิดการฝึกซ้อม ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลาประมาณ 11.45 น. และเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.

–  เอกสารเชิญร่วมเป็นเกียรติ