หัวข้อข่าว

การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จัดบริการถ่ายภาพที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จัดบริการถ่ายภาพที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 – 22 มกราคม 2560

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “เกษตรเชิงท่องเที่ยว สามอังคารฟาร์ม” Living book by : คุณฤกษ์ศกุนต์ นางาม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การปลูกพืชแบบผสมผสาน”

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุยประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง “วรรณคดีกับการสร้างชาติ”

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558