หัวข้อข่าว

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ความเชื่อกับความจริง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง มนต์เสน่ห์ผ้าย้อมคราม By ครามฮัก

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษาสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9

การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จัดบริการถ่ายภาพที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครและยื่นซองประมูลให้เช่าพื้นที่จัดบริการถ่ายภาพที่ระลึก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การฝึกซ้อมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 – 22 มกราคม 2560