กำหนดการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 22-23 เมษายน 2560

กำหนดการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 22-23 เมษายน 2560

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

ประกาศรายชื่อหน้าห้องสอบภาษาอังกฤษ

* คณะเทคโนโลยีการเกษตรย้ายห้องสอบจาก 19303 ไปสอบห้อง 19212