ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 17 “ราชพฤกษ์เกมส์ มิตรภาพเหนือชัยชนะ”