วิธีการดาวน์โหลด ให้คลิกขวาที่ลิ้งค์ แล้วเลือก Save Target As...

   สวัสดีครับผู้อ่านหนองหารหลวงทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยสำหรับ สารหนองหารหลวงฉบับที่ 10 ปี 2549 ที่ยังไม่ได้นำขึ้น เนื่องจากเกิดการขัดข้องทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ข้อมูลเสียหาย และพยายามจะกู้ข้อมูลอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ทำการแปลงเป็น PDF มาแล้ว แต่ในส่วนของฟอนต์(Font) ในการแสดงผลไม่สามารถแสดงเป็นภาษาไทยได้ หากว่าการกู้ข้อมูลไม่สามารถทำได้ ทาง Webmaster จะได้ทำการแสกนหนังสือขึ้นเพื่อให้ได้อ่านกัน ขอให้ใจเย็น ๆ นะครับ และสารหนองหารหลวงฉบับที่ 11 ได้จัดทำออกมาแล้วครับ ในบางจุดที่เห็นเหมือนพิมพ์ หรือมีตัวหนังสือแปลก ๆ นั้นเป็นในส่วนข้อผิดพลาดของโปรแกรม ขณะแปลงเป็น PDF ครับแต่ว่าเนื้อหายังพออ่านได้ครับ ไปลองอ่านกันเลยครับ
 
    ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ /๒๕๔๘
เป็นต้นมา ผู้อ่านคงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนองหารหลวง คือ หนองหารหลวง ได้จัดพิมพ์ ๔ สี เฉพาะส่วนปกเท่านั้น ส่วนเนื้อในนั้น จัดพิมพ์เป็นสีเดียว และในฉบับที่ ๓ นี้เราได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ section ของเนื้อหาภายในใหม่ เพื่อให้การนำเสนอมีความหลากหลาย อ่านง่าย และน่าอ่านมากยิ่งขึ้น

   หนองหารหลวง อยากจะเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมนำเสนอเนื้อหาภายใน สารประชาสัมพันธ์ของเรา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการกิจกรรมความเคลื่อนไหว ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนภารกิจความเป็นอุดมศึษาของท้องถิ่นให้ผู้อ่านทั้งบุคลากรภายใน เครือข่ายราชภัฏ ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยการส่งบทความ เรื่องราวอันเป็นสาระประโยชน์ มายัง กองบรรณาธิการ หนองหารหลวง ซึ่งกองบรรณาธิการจะจัดพิมพ์และนำเสนอในโอกาสต่อไป
  นอกจากนี้เราอยากให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ติชม แนะนำ ในการจัดทำ หนองหารหลวง เพื่อให้หนองหารหลวง เป็นสารประชาสัมพันธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ตรงใจที่สุด

กองบรรณาธิการ
   

เริ่ม จาก ฉบับที่ ๑ ของปี ๒๕๔๘ เป็นต้นไป เราจะรวบรวม ให้ท่าน ได้อ่าน ในรูปแบบ ไฟล์ PDF ซึ่ง เป็น สีสวยสดใส ตลอดทั้งเล่ม ซึ่งถ้าใครยังไม่มีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่ง เป็นโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์นี้ ให้ทำการดาวน์โหลด และติดตั้งก่อน ดาวน์โหลด

Webmaster

 
   สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร PDF  
  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙........................... 4_49.pdf new!!
  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙...........................  
  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙.......................  
  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙..........................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘.......................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘..................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘.........................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘........................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘......................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘.........................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘.........................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘..........................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ....................  
  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ .......................  
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗    
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗