ทัพนักกีฬา มรสน. สุดยอด!! คว้า ๑๐ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๑๐ เหรียญทองแดง ใน “ราชภัฏตักศิลาเกมส์”

 


|

                              

          มหกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓ มหาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา โดยใช้ชื่อว่า “ราชภัฏตักศิลาเกมส์” ซึ่งมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดย นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายพรเทพ เสถียรนพเก้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการ และ ผศ.ภาวินี แสนชนม์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้รวม ๑๕๙ คน ซึ่งสามารถนำคว้าเหรียญมาได้ทั้งสิ้น ๑๐ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน ๑๐ เหรียญทองแดง ได้อันดับที่ ๖ จาก ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมการแข่งขัน สรุปเหรียญได้จากประเภทกีฬาดังนี้

เหรียญทอง 10 เหรียญ

 ประเภท  นักกีฬา  จำนวน
 1.กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ประเภทชาย
วิ่ง 200 เมตร ประเภทชาย
นายสุทธิพงษ์ เดชโฮม
นายสุทธิพงษ์ เดชโฮม
1
1
 2.เปตอง
เปตอง ประเภททีมหญิง
นางสาวรัตถยา สาหัส
นางสาวศศิธร ฟอศรีชา
นางสาวสุดชาฏา มวยลี
นางสาวอลิษา ไชยศรี
 1
 เปตอง ประเภทคู่ผสม นางสาวรัตถยา สาหัส
นายวัฒนา บึงกา
 1
 3.มวยไทยสมัครเล่น
มวยไทยสมัครเล่น คู่ที่ 2 รุ่น 51 กก.
มวยไทยสมัครเล่น คู่ที่ 4 รุ่น 57 กก.
นายธีรศักดิ์ งอยภูธร
นายองอาจ ศรีบุญเรือง
1
1
 4.ลีลาศ
ลีลาศ ประเภท Latin American Class E จังหวะ Rumbaลีลาศ ประเภท Latin American Class E จังหวะ Jive
 
นายวชิรพงษ์ หอมแก่นจันทร์
นายวชิรพงษ์ หอมแก่นจันทร์
1
1
5.เทควันโด
เทควันโด หญิง รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนัก 51-55 กก.
 

นางสาวรัตนา บุญรอด

 

1
 6.มวยสากลสมัครเล่น
มวยสากลสมัครเล่น คู่ที่ 32 รุ่น 51 ก.ก.
นายเกษฎา วงศ์สุขะ  1


  เหรียญเงิน 6 เหรียญ

ประเภท นักกีฬา จำนวน
1.เทควันโด ชาย
เทควันโด ชาย รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักมากกว่า 84 กก. ชาย
 

นายรุ่งโรจน์ อุ่นคำ

 

1
 2.เปตอง
เปตอง ประเภททีมชาย
นายชาญชัย สุวรรณไตรย์
นายดิเรก ผดุงกิจ
นายพรสม หาญมนตรี
นายวัฒนา บึงกา
 1
3.มวยไทยสมัครเล่น
มวยไทยสมัครเล่น คู่ที่ 1 รุ่น 48 กก.
นายนันทพล บุญบู่  1
4.มวยสากลสมัครเล่น
มวยสากลสมัครเล่น คู่ที่ 31 รุ่น 48 ก.ก.
นายสราวุธ รุ่งแสง  1
 5.ลีลาศ
ลีลาศ ประเภท Latin American Class E จังหวะ Cha Cha Cha
ลีลาศ ประเภท Latin American Class E จังหวะ Cha Cha Cha, Rumba และ Jive
นายวชิรพงษ์ หอมแก่นจันทร์
นายจักรเพชร นครังสุ
1
1

 

เหรียญทองแดง 10 เหรียญ

ประเภท นักกีฬา จำนวน
1.เซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด หญิง นางสาวคำปุ่น กำสุริ
นางสาวประภาพร เสนจันตะ
นางสาวปริชาติ เห็มทอง
นางสาวปิยะดา กุลบุตร
นางสาวปียนุช เหลือศิริ
นางสาวพิมณรักษ์ ราชเจริญ
นางสาวมาลินา ศรีพิทักษ์
นางสาวมินตรา คำสงค์
นางสาวศันสนีย์ เหล่าบัว
นางสาวอนุษา พันพา
นางสาวเอ็มออน วงค์คำสา
 1
2.เทควันโด หญิง
เทควันโด หญิง รุ่น ไลท์เวท น้ำหนัก 59-63 ก.ก.
เทควันโด หญิง รุ่น ฟลายเวท น้ำหนัก 47-51
 
นางสาวอนงค์รัตน์ จันทะพลอย
นางสาววิไลลักษณ์ สีดา

 

1
1
 3.เปตอง
เปตอง ประเภทชายเดี่ยว
นายวัฒนา บึงกา  1
 4.มวยสากลสมัครเล่น
มวยสากลสมัครเล่น คู่ที่ 36 รุ่น 64 ก.ก.
 
นายรัฐศาสตร์ อุตริน
 1
 5.ลีลาศ
ลีลาศ ประเภท standard Class E จังหวะ Waltz
ลีลาศ ประเภท standard Class E จังหวะ Tango
ลีลาศ ประเภท Latin American Class D จังหวะ Cha Cha Cha และ Rumba
 
นายศักดิ์รพี ศรีหาตา
นายศักดิ์รพี ศรีหาตา
นายจักรเพชร นครังสุ

 

1
1
1
6.วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง คู่ที่ 30
นางสาว ศิรินาภา วรราช
นางสาว สุภัตรา สมสนุก
1
7.วอลเลย์บอลหญิง
วอลเลย์บอลหญิง คู่ที่ 30
นางสาว วลัยลักษณ์ ต้นศรี
นางสาว วิชญาพร พลธิราช
นางสาว วิไลลักษณ์ แก้วดวงศรี
นางสาว ศิรินาภา วรราช
นางสาว นารินทร์ โครตศรีกุล
นางสาว สุนันทา วงศ์ตาแสง
นางสาว สุภัตรา สมสนุก
นางสาวภัทรวรรณ พิมพา
เบญจพร เมืองจันทร์
1

       ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬา ทางเจ้าภาพได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓ “ราชภัฏตักสิลาเกมส์” และมีพิธีมอบธงการแข่งขันให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป โดยใช้ชื่อว่า“พนมรุ้งเกมส์”


วันที่ : 12 ม.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1369