โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วม

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วม “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่” 

จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๕ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องดุสิตา ภูพานเพลซ

โดยมีอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมและทีมงาน

:: ดูรายละเอียดทั้งหมด ::


วันที่ : 4 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1585